Corporate Social Responsibility

För att det är idag vi bygger morgondagens samhälle

Corporate Social Responsibility

För att det är idag vi bygger morgondagens samhälle

Corporate Social Responsibility

För att det är idag vi bygger morgondagens samhälle

Hållbarhet

Vi arbetar med människor i yrkeslivets början och i den rollen tycker vi det är extra viktigt att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. För oss handlar det både om att We Tech Talents skall fatta beslut som gynnar våra medarbetares villkor, hur vi kan hjälpa våra kunder att utvecklas i på långsiktigt hållbart sätt och vad vi gör för samhället bortom vår dagliga verksamhet.

Hållbarhet

Vi arbetar med människor i yrkeslivets början och i den rollen tycker vi det är extra viktigt att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. För oss handlar det både om att We Tech Talents skall fatta beslut som gynnar våra medarbetares villkor, hur vi kan hjälpa våra kunder att utvecklas i på långsiktigt hållbart sätt och vad vi gör för samhället bortom vår dagliga verksamhet.

"The road to success is always under construction. "
-  Lily Tomlin

WeGo – välgörande motion

WeGo är vårt koncept för välgörande motion – i dubbel bemärkelse. Upplägget är enkelt – ju mer vi rör på oss, desto mer pengar skänker vi till ett välgörande ändamål som alla medarbetare är med och röstar fram.
WeGo är en av flera aktiviteter vi gör för välgörenhet.
Alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra mycket!

WeGo – välgörande motion

WeGo är vårt koncept för välgörande motion – i dubbel bemärkelse. Upplägget är enkelt – ju mer vi rör på oss, desto mer pengar skänker vi till ett välgörande ändamål som alla medarbetare är med och röstar fram.
WeGo är en av flera aktiviteter vi gör för välgörenhet.
Alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra mycket!

Våra värderingar

GLÄDJE
Vi tror på att glada medarbetare ger glada & framgångsrika kunder!
Vi tror att glädje och motivation går hand i hand – att personlig utveckling och lärande ska vara lustdrivet. På We Tech Talents prioriterar vi därför meningsfulla teamaktiviteter, en inspirerande arbetsmiljö och ett ledarskap som utvecklar och engagera individen.

ENKELHET
Det ska vara enkelt att arbeta hos och tillsammans med We Tech Talents.
Vi ska inte bygga in hinder och begränsningar i våra processer utan att noga värdera nyttan mot effektivitetsförluster. Vi vill ha ett agilt arbetssätt så att vi snabbt kan anpassa oss till förändrade krav & förutsättningar från medarbetare, kunder och omvärld.

LÅNGSIKTIGHET
We Tech Talents gör långsiktigt hållbara val för medarbetare, kunder & omvärld.
Vi tar ansvar för en hållbar omvärld, vilket innebär att vi fattar beslut som gynnar miljö och samhälle långsiktigt. Vi engagerar oss i frågor kring mångfald, välgörenhet och samhällsutveckling och underlättar för våra medarbetare att ha en bra livsbalans.

Våra värderingar

GLÄDJE
Vi tror på att glada medarbetare ger glada & framgångsrika kunder!
Vi tror att glädje och motivation går hand i hand – att personlig utveckling och lärande ska vara lustdrivet. På We Tech Talents prioriterar vi därför meningsfulla teamaktiviteter, en inspirerande arbetsmiljö och ett ledarskap som utvecklar och engagera individen.

ENKELHET
Det ska vara enkelt att arbeta hos och tillsammans med We Tech Talents.
Vi ska inte bygga in hinder och begränsningar i våra processer utan att noga värdera nyttan mot effektivitetsförluster. Vi vill ha ett agilt arbetssätt så att vi snabbt kan anpassa oss till förändrade krav & förutsättningar från medarbetare, kunder och omvärld.

LÅNGSIKTIGHET
We Tech Talents gör långsiktigt hållbara val för medarbetare, kunder & omvärld.
Vi tar ansvar för en hållbar omvärld, vilket innebär att vi fattar beslut som gynnar miljö och samhälle långsiktigt. Vi engagerar oss i frågor kring mångfald, välgörenhet och samhällsutveckling och underlättar för våra medarbetare att ha en bra livsbalans.