Vi fungerar som din karriäragent

Genom vårt kontaktnät och kunskap om företagen på marknaden vill vi hålla det enkelt för dig som kandidat att träffa de företag du finner är intressanta. Vi söker upp dig för att träffas och lyssna på hur dina önskemål ser ut inför examen, sen försöker vi uppfylla dessa.

Vi fungerar som din karriäragent

Genom vårt kontaktnät och kunskap om företagen på marknaden vill vi hålla det enkelt för dig som kandidat att träffa de företag du finner är intressanta. Vi söker upp dig för att träffas och lyssna på hur dina önskemål ser ut inför examen, sen försöker vi uppfylla dessa.

Hur fungerar en karriäragent?

Hur fungerar en karriäragent?